Stikkord: streik, tigging og høye bygninger. 

Medvirkende: Egil Birkeland, Geir-Atle Johnsen, Line Kaupang og Tormod Ugelstad

Legg inn en kommentar