_DSC0055-1I en skral tid, rent nyhetsmessig, har Verdensposten sett seg nødt til å kaste oss på en lokal trend, som går som en farsott gjennom byens avisredaksjoner. Verdensposten vil fra og med i dag slutte med å gå over bekken!

Avisens første grep vil være å intervjue vår egen redaktør i mye større grad. Det er ikke det at vi ikke har gjort det tidligere, men vi har åpenbart mye å gå på. Kanskje har han sett noe på vei til jobben? Sånt kan det bli fint lokalstoff av! Han vil uansett til stadighet få klar beskjed fra våre engasjerte medarbeidere, uansett hva han foretar seg.

Det andre grepet vi vil ta, er fra nå av og alltid sende to journalister sammen ut på oppdrag. At dette ikke har slått oss tidligere er ubegripelig, men planen er altså like genial som den er enkel. Ved å sende to journalister ut på samme oppdrag så kan den ene journalisten skrive om hva den andre gjør når han er ute på jobb, og dermed har vi ved enkle, svært enkle grep, doblet produksjonen!

Ikke bare gir dette leserne våre nye fantastiske reportasjer om vanlige mennesker i jobb, de får også helt gratis ekte lokalstoff! Dette dreier seg jo kun om journalister som jobber i Larvik! “Journalist går i lokalgaten” kunne f.eks. være en koselig liten sak, helt oppkonstruert av oss selv.

Vi vil også i neste uke følge opp med en serie vasketips levert av vår egen vaskehjelp, illustrert med bilder av at han vasker vårt eget redaksjonslokale.

Men vi vil også understreke at tiden da redaktører og journalister kunne sitte på sine høye hester eller isolere seg på lukkede kontorer for lengst er forbi. Vi vil således komme med en serie “hjemme hos”-reportasjer fra redaktørens hjem i tiden som kommer.

Verdensposten har også vurdert å legge om layouten på avisen, men av frykt for å få tilbakemeldinger av typen “same shit, new wrapping” så lar vi det være.

Legg inn en kommentar