Tjølling bør tilhøre Sandefjord mener Sandefjordsordfører Bjørn Ole Gleditsch som vil nappe til seg deler av Larvik. Men Larviksordfører Rune Høiseth sier til Sandefjords Blad at han ikke vil gi fra seg Tjølling uten kamp.

Screenshot_28– Tjøllingfolk er en viktig del av kommunen som… bidrar med mye, sier Høiseth til Verdensposten. Men hvilke knep han har på lur for å beholde dem i kommunen, vil han ikke ut med.

Det vil derimot anonyme kilder i kommunen:

– Vi kan gi dem Stavern, heter det derfra.

Årsaken skal være all støyen Stavernsfolk genererte i forbindelse med nedlegging av brannstasjon og generell misnøye med kommunens innsats for den vesle byen.

– Tjøllingfolk sitter rolig i båten og forlanger ikke så mye, sier den anonyme kilden som på det sterkeste avviser at dette er ledd i en plan om å få Stavernsborgeren Hallstein Bast ut av kommunestyret.

Legg inn en kommentar